இன்றைய பொன்மொழி (2018-03-04)

தெய்வத்தின் விருப்பத்திற்கு எதிராக எந்த ஒரு மனித சக்தியும் நிற்க முடியாது. எனவே, சோதனையான நேரங்களிலும் நேர்மையாக வாழ்வோம்.

- ஸ்ரீ அன்னை 

 
Share
0 Shares