இன்றைய பொன்மொழி (2018-02-11)

நல்ல முடிவுகள், அனுபவத்திலிருந்து பிறக்கின்றன; ஆனால் அனுபவமோ தவறான முடிவுகளிலிருந்து கிடைக்கிறது.

- பில் கேட்ஸ்

 
Share
0 Shares