இன்றைய பொன்மொழி (2018-01-13)

குற்றம் புரிந்தவனும் தனக்கு நியாயம் கேட்கிறான்.  குற்றத்திற்கு ஆட்பட்டவனும் தனக்கு நியாயம் கேட்கிறான்... யாருக்கு அதை வழங்குவது என்பதை ....பணம் முடிவு செய்கிறது.

-கவிச்சக்ரவர்த்தி கண்ணதாசன்..

 
Share
0 Shares