இன்றைய பொன்மொழி (2018-01-09)

அறிவு ஒன்றுதான் அச்சத்தை முறிக்கும் அரிய மருந்து. அறிவை வளர்த்துக் கொண்டால் எல்லாவிதமான பயங்களும் அகன்றுவிடும்.

சுவாமி விவேகானந்தர்.

 
Share
0 Shares