இன்றைய பொன்மொழி (2017-12-07)

நீங்கள்  வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டுமானால் உங்களுடைய  கால்களால் நடந்து போக வேண்டும். மற்றவர்களின் முதுகின் மேல் ஏறிப் போக விரும்பக்கூடாது.

 -நியேட்சே.

 
Share
1 Shares