இன்றைய பொன்மொழி (2017-12-06)

நீங்கள்  வெற்றி பெற்றால், அதை  பிறருக்கு நின்றுகொண்டு விளக்கத் தேவையில்லை. அதுபோல  நீங்கள்  தோற்றாலும்  அங்கு நின்று உங்கள் தோல்விற்கான காரணங்களை விளக்கிக் கொண்டிருக்கக் கூடாது.

- அடால்ஃப் ஹிட்லர்

 
Share
5 Shares