இன்றைய பொன்மொழி (2017-12-05)

பணம் ஒன்றே நம்   வாழ்வின் இலட்சியம் என்றால் அது தவறான வழியிலேதான் தேடப்படும்.

 -ரஸ்கின்

 
Share
0 Shares