இன்றைய பொன்மொழி (2017-11-14)

வாழ்க்கை அவரவர் வாழ்வதற்கு என்று மட்டும் கருதக் கூடாது மற்றவர்கள் நலனுக்கும் என்று கருத வேண்டும்.
தந்தை பெரியார்

 
Share
0 Shares