இன்றைய பொன்மொழி (2017-11-13)

பல குழப்பங்களுக்குப் பின்னர் இறுதி முடிவெடுத்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் ஒருவரிடம் இன்னொரு தீர்வைச் சொல்லாதீர்கள்.

 
Share
0 Shares