இன்றைய பொன்மொழி (2017-10-08)

ஆயிரம் தடவை உங்களுடைய  சந்தேகத்தை நேரே   கேளுங்கள்.  அது சிறிய கோபத்தை உருவாக்கும் ஆனால் பதில் கிடைத்து விடும், ஆனால் உங்கள்  சந்தேகத்தை நேரே கேட்காமல் உங்களுள் வைத்து ,  மறை முகமாய் ஒருவனைக் காயப்படுத்தாதீர்கள். 

 
Share
0 Shares