இன்றைய பொன்மொழி (2017-08-13)

நுண்ணறிவுடன் அன்பும் சேர்ந்து விட்டால் அதனால் அடைய முடியாதது எதுவுமே உலகில் இல்லை.
  கதே                                                                     

 
Share
0 Shares