பொன்மொழி (2017-04-20)

வெற்றியின் விதிகள்   வகுப்பறையில் கற்பிக்கப்படுவதல்ல, வாழ்க்கையுடன் முட்டி மோதித்தான் அதைக் கற்க முடியும்.

 
Share
0 Shares