பொன்மொழி (2017-02-17)

எவன் ஒருவன்  பிறர் நற்செயல்களைப் பார்த்து மகிழ்ச்சி கொள்ளவில்லையோ, அவனால் நல்ல செயல்கள் எதையும் செய்ய முடியாது.

-ஜேம்ஸ் ஆலன்.

 
Share
0 Shares