பொன்மொழி (2017-02-16)

ஒரு நொடி காலம் தான் என்றாலும் அதனை தனக்கு ஏற்றவாறு சாதகமாக்கிகொள்பவனே புத்திசாலி- கதே

 
Share
0 Shares