பொன்மொழி (2017-02-15)

சத்தியத்தை நோக்கிப் பாடுபடுவதும், எதிர்ப்படும் இடையூறுகளை உறுதியுடன் எதிர்த்து வெற்றி கொள்வதும்தான் வாழ்க்கை.

 
Share
1 Shares