பொன்மொழி (08-01-2017)

நல்ல சிந்தனைத் திறன் மட்டும் இருந்தால் போதாது, அதை எப்போதும் செயல்படுத்திக்கொண்டே கடைசிவரை வாழ்வதில்தான் வாழ்க்கையின்  வெற்றியையும், மகிழ்ச்சியையும் நாம் உணர முடியும்.

 
Share
0 Shares